Loading

Toskania morze

VILLAGGIO TURISTICO AIRONE

Aia di Martino
Piombino
Mieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico Airone
Mieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico AironeMieszkanie Villaggio Turistico Airone

Detail & Info


Description

W samym sercu Val di Cornia, rzut kamieniem od nieska¿onej wzgórz Riotorto, 800 metrów od krystalicznie czystej wodzie z Carlappiano w Zatoce Follonica z widokiem na wyspie Elba, Village daje szansê spróbowaæ jeszcze ¿ywe smak dawnych czasów. Zostaniesz przeniesiony na ponadczasow¹ podró¿ przez obszar, który jest pe³en fascynuj¹cych, odwo³anie rzeczywistego, takich jak sugestywne œlady Etrusków ludnoœci, ruiny rzymskie i œredniowieczne wioski. W g³ównym budynku Airone przypomina atmosferê z 18 wieku rolnicze Toskanii i gdy znajdziesz siê w tym fantastycznym miejscu i wœród niezwykle piêknej scenerii przyrody, które pozwoli zapomnieæ o szarym znoju dnia codziennego.


Dla goœci hotel oferuje: recepcjê, parking, wypo¿yczalnia rowerów, piêkny basen z dyszami do hydromasa¿u, basen dla dzieci, ogrody, balkony i tarasy na zewn¹trz wygodne zatrzymuje siê w pobli¿u zakwaterowania.
Wkrótce, aby otworzyæ restauracjê i bar "Marynarze" i komfortowe, z toskañskiej kuchni i piec do pizzy.
W niewielkiej odleg³oœci w œródziemnomorskich krzewów za pla¿y i przybrze¿nych park Sterpaia, z rzadkich lasów deszczowych, szlaki winne, urocze œredniowieczne wioski, takie jak Massa Marittima, Populonia, Campiglia Marittima, Suvereto, Bolgheri, Volterra.

Read All

Accomodation

Groups,

Average price: N.d. €

Booking or Info


Request Info Contact Oferuje

Booking or request information

Akceptuje warunków Privacy

Wniosek o udzielenie informacji nie jest wiazaca i nie stanowi rezerwacji. Czy Najwieksza odpowiedziec bezposrednio dzialalnosc oferujac najlepsza cene za wymaganego leczenia

Phone: 0565 28928 - 349 5019355

Services


Our Services

Where we are


Map GPS Data

GPS Data
Lat: 42.96782275752946
Long: 10.64626693725586

">