Loading

Toskania morze

DEL FORTE

via dei platani, 58
Marina di Bibbona
Kampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del Forte
Kampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del ForteKampania del Forte

Detail & Info


Description

Camping del Forte zosta³ zbudowany w celu zapewnienia swoim klientom wszelkiego rodzaju mo¿liwoœci ich œwiêta. Z tego powodu, zakres us³ug, ofert, jest najwiêkszy ze wszystkich. Camping del Forte jest wyposa¿ony w:
BASEN
Restaurant
PIZZERIA
SKLEP BAR-LODY
SUPERMARKET
BAZAR
Kiosk z gazetami
SET szarych komórek listów i telefoniczn¹
SICKROOM z lekarzami
Gara¿ na ROULOTTES
GRUPA K¹pieliska polowañ WYPOSA¯ONYCH W.C.
Prysznic, umywalka z ciep³¹ i zimn¹ wod¹
MOBILHOMES i dobrze urz¹dzone mieszkania

Stanowiska daje klientom mo¿liwoœæ dotarcia w niewiele ponad godzinê, g³ównych oœrodków turystycznych, historycznych, zabytkowych i archaeologic interesie Toskania jak Volterra, Piza, San Gimignano, Siena, Florencja, Populonia i Isola d'Elba.

Wsi¹œæ do g³ównej drogi SS1 Livorno - Grosseto, a¿ do wyjœcia "La California". Nie wyjdziesz z g³ównej drogi i podjêcia drogi "Aurelia" w kierunku Grosseto - S. Vincenzo. Po 2 km. skrêciæ w prawo do Marina di Bibbona.

Read All

Accomodation

Average price: N.d. €

Booking or Info


Request Info Contact Oferuje

Booking or request information

Akceptuje warunków Privacy

Wniosek o udzielenie informacji nie jest wiazaca i nie stanowi rezerwacji. Czy Najwieksza odpowiedziec bezposrednio dzialalnosc oferujac najlepsza cene za wymaganego leczenia

Phone: 0586600155 - 3478449728

Services


Our Services

Where we are


Map GPS Data

GPS Data
Lat: 43.23450669813225
Long: 10.534912347793579

">